UY TÍN TẠO DỰNG THÀNH CÔNG

Ứng tuyển

Để gửi CV của bạn, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới.

CÁC LĨNH VỰC ĐƯỢC ĐÁNH DẤU * PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI BẠN GỬI BIỂU MẪU

 • Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển”, Thịnh Phát – Group luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đầy thách thức; nơi tôn vinh những tài năng của mỗi cá nhân, tôn trọng từng cá tính khác biệt nhưng có cùng mục tiêu chung.
 • Tại Thịnh Phát – Group , mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng, công bằng. Công ty đã xây dựng hệ thống chính sách đào tạo, phát triển, chế độ phúc lợi hấp dẫn, giúp tất cả các thành viên có thể trưởng thành và phát triển sự nghiệp.

  Vị trí ứng tuyển *

  Họ và Tên

  Địa chỉ Email *

  Số diện thoại *

  Tài liệu đính kèm

  Mô tả