Thịnh Phát - Group

[Thông Báo] – V/v chủ tài khoản Chanel làm giả video phát tán trên kênh Youtube nhằm hạ uy tín và hình ảnh của Công ty CP Thịnh Phát – Group.

Thịnh Phát - Group