Thịnh Phát - Group

Xây dựng trung tâm đổi mới Skyway tại Sharjah – UAE


Để chứng minh cho thế giới biết được là công nghệ Skyway có thể phù hợp với tất cả các địa hình khác nhau và khí hậu khác nhau, đặc biệt là khí hậu khắc nghiệt ở vùng Trung đông. Vì thế mà Skyway đã được cấp đất miễn phí tại tiểu vương Sharjah với diện tích 200 ha để đây dựng trung tâm đổi mới công nghệ Skyway tại đây.