Thịnh Phát - Group

Quãng Ninh: Tạo sức bật cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Thịnh Phát - Group

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 doanh nghiệp FDI tại KCN Đông Mai (TX Quảng Yên), tháng 11/2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban đã chủ trì, phối hợp tiếp đón và làm việc với 15 đoàn nhà đầu tư và tổ chức đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Công tác đón tiếp đảm bảo chu đáo, chuyên nghiệp, cung cấp tối đa các thông tin theo đề nghị của đối tác và thường xuyên duy trì liên lạc, trao đổi kịp thời, phục vụ cho đối tác trong việc nghiên cứu ra quyết định đầu tư.

Khai thác hiệu quả mối quan hệ với các đầu mối xúc tiến đầu tư tại các thị trường nước ngoài được IPA Quảng Ninh đặc biệt chú trọng, với việc thường xuyên chủ động kết nối, làm việc, liên lạc với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, như: JETRO, KORCHAM, KCCI, EUROCHAM Vietnam, KOREA DESK, Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH&ĐT), Tổ hợp KCN Deep C…

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tham mưu thủ tục đầu tư nắm sát tình hình thực tiễn, hầu hết các dự án sau khi tiếp nhận, từ năm 2020 đến nay, Ban thường xuyên tổ chức liên ngành, địa phương đi khảo sát thực tế địa điểm dự án đề xuất để thu thập dữ liệu và đối chiếu cụ thể; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng thời hạn nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định. Đồng thời kịp thời tham mưu thu hồi các quyết định cho nghiên cứu trong trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện quá hạn. Đối với một số dự án trọng điểm, IPA Quảng Ninh phân công cụ thể cán bộ theo dõi sát sao để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Thịnh Phát - Group

IPA Quảng Ninh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, IPA Quảng Ninh đã tiếp nhận 75 hồ sơ nghiên cứu lập quy hoạch, chủ yếu là các lĩnh vực đô thị và nhà ở, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch; trong đó đã giải quyết xong 58 hồ sơ, đang giải quyết 17 hồ sơ. Ban cũng tiếp nhận 44 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư với các lĩnh vực: Du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, trong đó 23 dự án đã báo cáo UBND tỉnh; 18 dự án IPA đề xuất chấp thuận tiếp nhận từ đầu năm 2020.

Theo lãnh đạo IPA Quảng Ninh, năm 2021 Ban tăng cường chất lượng thu hút đầu tư, lấy chất lượng hiệu quả sử dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường là tiêu chí xem xét. Ban tích cực xây dựng niềm tin, tạo sự thoải mái nhất đối với nhà đầu tư, bằng việc thực hiện tốt các cam kết, đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư; tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và an toàn.
Nguồn Báo Quãng Ninh.