Thịnh Phát - Group

Đo thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa

Những năm trước đây, việc ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu, cảng biển thường khó xác minh nguyên nhân gây chậm trễ nằm ở khâu nào. Từ năm 2016 đến nay, hằng năm Cục Hải quan tỉnh thực hiện 1-2 cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa, được coi là một trong những công cụ hữu hiệu nhằm nhận diện những điểm mạnh, yếu trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh và Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân
Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn Gai ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra giám sát hàng hóa XNK với Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân, tháng 5/2020.

Đo thời gian thông quan hàng hóa là đo các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các đơn vị từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai hải quan đến khi có quyết định thông quan cho lô hàng. Ông Trương Ngọc Quảng, Phó Phòng Công nghệ thông tin, Cục Hải quan tỉnh, cho biết: Trên cơ sở kết quả đo, lãnh đạo Cục, chi cục hải quan phân tích, đánh giá, xác định được sự chậm trễ, ách tắc đang xảy ra ở khâu nào, thủ tục hải quan nào để khắc phục, điều chỉnh bố trí dây chuyền thủ tục hải quan phù hợp. Đặc biệt, kết quả đo giải phóng hàng hóa là một trong những căn cứ đánh giá mức độ chuyên nghiệp, chuyên sâu của từng cán bộ, công chức hải quan tham gia trong dây chuyền thủ tục thông quan hàng hóa và sự phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan hải quan. Từ đó, mỗi chi cục sẽ tìm ra những giải pháp phù hợp để cải thiện điểm yếu trong hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái năm 2018 cho thấy, thời gian từ khi đăng ký đến khi thông quan hàng nhập khẩu là 31 giờ 19 phút; 1 giờ 52 phút đối với hàng xuất khẩu, lâu nhất trong các đơn vị. Kết quả này khiến cho thời gian thông quan hàng hóa của toàn Cục lên tới 24 giờ đối với hàng nhập khẩu, 4 giờ 12 phút đối với hàng xuất khẩu, buộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái phải nhìn nhận lại từng khâu tác nghiệp, tìm cách khắc phục.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiếp nhận Seal, tập huấn triển khai hệ thống Seal định vị GPS điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container
Ngày 21/5/2020, Cục Hải quan tỉnh tổ chức tiếp nhận và tập huấn triển khai hệ thống Seal định vị GPS điện tử, phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container. 

Một trong những giải pháp nổi bật của Chi cục là triển khai mô hình thực hiện thủ tục hải quan tập trung. Với mô hình này, tổ chức bộ máy của đơn vị được sắp xếp lại thành 5 đội/tổ: Đội Thủ tục hàng hóa XNK; Đội Kiểm tra, giám sát 1; Đội Kiểm tra, giám sát 2; Tổ Kiểm soát hải quan; Đội Tổng hợp, đảm bảo tính chuyên môn hóa cao, đội ngũ CBCC chuyên sâu, chuyên trách; tính minh bạch trong thủ tục hải quan được nâng cao hơn. Theo đó, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ (từ xa, tại chỗ) của cơ quan hải quan; quá trình thực hiện thủ tục hải quan được tập trung, thống nhất tại một đầu mối.

Nhờ đó, năm 2019, kết quả đo thời gian hàng hóa tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái rút ngắn chỉ còn gần 10 giờ đối với hàng nhập khẩu (giảm hơn 3 lần so với năm 2018), hơn 1 giờ đối với hàng xuất khẩu. Các chi cục hải quan còn lại cũng tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, đặt ra yêu cầu cụ thể về thời gian cho các cán bộ trong từng khâu nghiệp vụ, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và phối hợp với doanh nghiệp trong khai báo hải quan, hiện đại hóa các thủ tục hải quan… Qua đó, góp phần đưa thời gian thông quan hàng hóa của toàn Cục giảm xuống còn hơn 10 giờ đối với hàng nhập khẩu (giảm 56% so với năm 2018), hơn 2 giờ đối với hàng xuất khẩu (giảm 34% so với năm 2018).

Hàng năm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tập huấn kỹ năng kiểm tra hải quan và kỹ năng
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tập huấn kỹ năng kiểm tra, giám sát hải quan, tháng 4/2019.

Kết quả này đã đưa Hải quan Quảng Ninh trở thành một trong những đơn vị tốp đầu của Tổng Cục Hải quan về rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi đáng kể cho các doanh nghiệp hoạt động XNK. Đây được coi là một trong những “chìa khóa” giúp Hải quan Quảng Ninh năm 2019 hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước một cách xuất sắc, đạt gần 11.200 tỷ đồng (vượt 60% dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 12% chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao).

Năm 2020 Cục Hải quan tỉnh phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa còn 10 giờ đối với hàng nhập khẩu, dưới 3 giờ đối với hàng xuất khẩu, giảm tỷ lệ tờ khai phần luồng đỏ xuống dưới 15% tổng tờ khai trong toàn Cục. Theo đó, Cục tiếp tục kiện toàn các tổ triển khai đo giải phóng hàng từ Cục đến các chi cục, triển khai đo thời gian hàng hóa vào quý II và quý III/2020; đưa ra những giải pháp mới. Để từ đó, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đưa ra những giải pháp mới, kịp thời và đủ mạnh để giảm thời gian giải phóng hàng hóa một cách hiệu quả nhất.

Hoàng Nga