UY TÍN TẠO DỰNG THÀNH CÔNG

Khu Đô Thị Mới – Thịnh Phát Riverside

  • Khu Đô Thị Mới – Thịnh Phát Riverside

Thông tin Dự Án

CHỦ ĐẦU TƯ
THỊNH PHÁT – GROUP
ĐỊA CHỈ
Khu Cao Sơn 3, Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
DỰ KIẾN KHỞI CÔNG
Q2-2022
MỨC ĐẦU TƯ
240 tỷ đồng
DIỆN TÍCH
22,3 ha

CHI TIẾT

Thịnh Phát - Group
  • Địa chỉ : khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
  • Đơn vị nghiên cứu : Thịnh Phát – Group;
  • Tổng diện tích : 22.3ha (Hai mươi hai phẩy ba héc ta);
  • Tổng mức đầu tư : 240.000.000.000đ (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn);
  • Dự kiến khởi công : Quý 2/2022;
  • Dự kiến hoàn thành : Quý 4/2025;

Category: Bất động sản, Công nghệ, Xây dựng

CHIA SẺ: