Thịnh Phát - Group

Phùng Thế Nhân

Tôi nhận thấy được Công Ty Cổ Phần Thịnh Phát Group là một trong những Công ty rất có tiềm năng và cơ hội phát triển. Rất xứng đáng để hợp tác cùng đầu tư và phát triển các dự án Quy Hoạch – Xây Dựng.