Thịnh Phát - Group

Jenny Thảo

Được Hợp Tác và làm việc cùng Đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và lớn mạnh như Thịnh Phát Group là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Chúc cho Sự hợp tác và thành công của tôi cũng như Thịnh Phát Group trong thời gian tới luôn thành công và tốt đẹp.