Thịnh Phát - Group

Trường Olympia và Thịnh Phát – Group đã chính thức hợp tác để cùng phát triển hệ thống giáo dục tại Quảng Ninh!

Với 14 năm hình thành và phát triển, Olympia không chỉ đi tiên phong trong xây dựng và đổi mới chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực tại Việt Nam, trường Olympia là đơn vị dẫn đầu trong tiếp cận và vận dụng các nội dung và phương pháp giáo dục hiện đại của thế giới để học sinh Olympia tự tin bước ra thế giới với tri thức, kĩ năng, phẩm chất và năng lực của những công dân thế kỷ 21.

Những con số biết nói: 30% giáo viên của trường có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Điểm IELTS của học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung bình là 7.0, sĩ số học sinh/ lớp tối đa 24 bạn.

  • Sự hợp tác của Thịnh Phát và Olympia.

Sáng ngày 14/4/2021, Công ty Cổ phần Thịnh Phát – Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giáo dục tại thị trường Quảng Ninh đặc biệt chú trọng hợp tác để phát triển trường Lễ Văn trở thành một ngôi trường đầu tiên áp dụng mô hình học tiên tiến của Olympia.

  • Mục tiêu phát triển của Thịnh Phát cùng với Olympia

Trở thành một tập đoàn phát triển giáo dục hàng đầu tại Quảng Ninh.