Thịnh Phát - Group

Thịnh Phát – Group và Tập đoàn SKYWAY chính thức thành lập Công ty TNHH Viettransnet tại Việt Nam

Chiều 23 tháng 5 năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty Thịnh Phát-Group -Tòa nhà Viettel, số 70 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Thịnh Phát-Group và Tập đoàn Skyway đã chính thức thành lập Công ty TNHH Viettransnet tại Việt Nam.

Đây là Công ty đại diện cho Tập đoàn Skyway tại thị trường Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Phát-Group cùng ông Vladimir Maslov và ông Frantisek Solar là hai thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Skyway và đại diện lãnh đạo hai Công ty  đã tham dự lễ ký kết  và có buổi làm việc thành công.Tại buổi làm việc hai bên đã ký kết nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác.

 

Một vài hình ảnh Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Phát-Group cùng hai thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Skyway  và đại diện lãnh đạo hai Công ty tại Lễ ký kết thành lập Công ty TNHH Vietransnet chiêu 23/5/2021.

Thịnh Phát - Group

Ông Nguyễn Manh Hải Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đôc Công ty CP Thịnh Phát Group và hai thành viên HĐQT của Tập đoàn Skyway tại Lễ ký.

Thịnh Phát - Group

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Phát-Group cùng hai thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Skyway và đại diện lãnh đạo hai Công ty tại Lễ ký kết.

Thịnh Phát - Group

Hai bên đã  làm việc thành công  và ký kết nhiều văn bản hợp tác.

Thịnh Phát - Group

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Thịnh Phát-Group cùng hai thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Skyway và đại diện lãnh đạo hai Công ty tại buổi làm việc.

 

Phúc Bồng.