Thịnh Phát - Group

THỊNH PHÁT-GROUP: Nghiên cứu quy hoạch khu đô thị mới tại Trung tâm huyện Thanh Miện, thành phố Hải Dương

Chiều 16/6/2021, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thịnh Phát – Group đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện để thông qua phương án nghiên cứu Quy hoạch khu đô thị mới tại trung tâm huyện Thanh Miện, thành phố Hải Dương !
Thịnh Phát - Group

 

Thịnh Phát - Group

 

Thịnh Phát - Group

Thịnh Phát - Group

 

Thịnh Phát - Group

Thịnh Phát - Group

Thịnh Phát - Group