Thịnh Phát - Group

Lễ ký kết thành lập liên doanh giữa Thịnh Phát – Group và SKY WORLD COMMUNITY

Lễ ký kết thành lập Công ty liên doanh giữa Thịnh Phát – Group với Tập đoàn SKY WORLD COMMUNITY để cùng phát triển dự án giao thông thông minh và là nhà phân phối công nghệ Skyway tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á.
Reise nach Vietnam | Ein Interview über die Produktion | The National über SkyWay

Kênh Youtube: SKY WORLD COMMUNITY