Thịnh Phát - Group

Ông Nguyễn Mạnh Hải trở thành 1 trong 4 thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hnew Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thịnh Phát – Group đã chính thức trở thành 1 trong 4 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hnew Việt Nam !!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]