UY TÍN TẠO DỰNG THÀNH CÔNG

Hoạt động – Sự kiện

Thực hư tin đồn Công ty Cổ Phần Thịnh Phát – Group gọi vốn và lừa đảo khách hàng về các khoản đầu tư và lãi suất gây sôn xao dư luận trong thời gian qua.