UY TÍN TẠO DỰNG THÀNH CÔNG

Đội ngũ

Thịnh Phát - Group

NGUYỄN MẠNH HẢI

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Người đã có 20 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đã có nhiều công sức chèo lái con tàu Thịnh Phát – Group từ số có 60 triệu đồng năm 2002 và đã tăng lên 500 tỷ đồng vào năm 2020. Ông đã tạo dựng lên một thương hiệu Thịnh Phát – Group lớn mạnh trên trường Việt Nam và Quốc tế. Gây dựng được một đội ngũ cán bộ nhân viên đông đảo, giàu kiến thức, nhiệt huyết với công việc. Người đã tạo ra cơ hội cho nhiều đối tác, nhà đầu tư có thu nhập cao, ổn định để cùng Thịnh Phát – Group vươn lên tầm cao mới. Tạo ra việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Thịnh Phát - Group